Rafael Wardin paletti

HAEMME TAITEILIJAA/ TAITEILIJATYÖRYHMÄÄ

PORTFOLIOHAKU

KERAVAN TAIDEMUSEO ”KUVIA IKÄ KAIKKI II” –HANKE
Haemme taiteilijaa tai taiteilijatyöryhmää toteuttamaan yhteisöllistä/toiminnallista taideteosta Keravalla sijaitseviin hoivakoteihin. Tehtävää varten julkistetaan avoin portfolio-haku, johon kaikki halukkaat voivat ilmoittautua lähettämällä työnäytteitä ja ansioluettelon.

Aikataulu
Portfoliohaku                             13.5-9.6.2019
Luonnossuunnittelu                 1.7.-31.8.2019
Toteutus                                      1.9.-31.12.2019

Valinnan tekee Keravan museopalveluiden ja Keravan vanhuspalveluiden henkilökunnasta koostuva ammattilaisraati.

Luonnossuunnittelu
Portfoliohausta ei makseta palkkiota. Portfoliohaun perusteella yksi tai useampi taiteilija/työryhmä valitaan luonnossuunnitteluvaiheeseen. Luonnossuunnitteluvaiheeseen valituille maksetaan 2 000€:n palkkio suunnitelmien toimittamisen jälkeen. Taiteilijalla on oltava luonnossopimuksen solmimisen hetkellä toiminnassa oleva Y-tunnus ja mahdollisuus laskuttaa palkkio. Työryhmässä voi taiteilijan lisäksi olla mukana muiden ammattiryhmien edustajia. Keravan taidemuseo pidättää oikeuden olla lunastamatta suunniteltuja teoksia tai lunastaa oikeuden useampaan teokseen.

Alustava budjetti
Teoksen/teoksien kokonaishankintabudjetti on alustavasti 20 000 euroa. Käytettävä budjetti tarkentuu luonnossuunnitteluvaiheesta valittujen suunnitelmien perusteella. Budjetti sisältää palkkakustannukset työnantajakuluineen, materiaalikulut, matka- ja majoituskulut. Keravan taidemuseo ei järjestä majoitusta eikä työskentelytiloja. Museon työpajatilan käytöstä on mahdollista neuvotella. Taidemuseo toteuttaa yhdessä taiteilijan/taiteilijaryhmän ja hoivakodin kanssa hankkeesta tiedottamisen. Hanketta tukee Taiteen edistämiskeskus.


OHJEET PORTFOLION TOIMITTAMISEKSI

Hakuaika on 13.5. – 9.6. 2019. A4-kokoisen portfolion tulisi esitellä hakijan/hakijoiden taiteellista työskentelyä ja aiemmin toteutettuja teoksia/hankkeita.

Portfolion sisältö
-Ansioluettelo/-luettelot (yhteystiedot ja ammattinimikkeet, työryhmä, organisaatio).
-Lyhyt kuvaus hakijan/hakijoiden aiemmasta taiteellisesta työskentelystä sekä lyhyt kuvaus vanhusten ja muistisairaiden kanssa työskentelystä.
-Valokuvia toteutetuista teoksista perustietojen kera.
-Luonnosehdotuksia ei vaadita portfoliohakuvaiheessa. Valinnassa asetetaan painoarvoa hakijan aiempaan kokemukseen taiteellisesta työskentelystä kohderyhmän kanssa. Hakija voi perustella mitä erityistä juuri hänen taiteellinen työskentely toisi hankkeeseen.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköisesti pdf-muodossa 9.6. mennessä osoitteeseen kirsi.nuppola@kerava.fi. Merkitse sähköpostin otsikoksi PORTFOLIOHAKU.


TAIDETEOKSEN KOHDERYHMÄ JA SIJOITUSPAIKKA

Teosten kohderyhmänä ja käyttäjinä ovat keravalaisten hoivakotien asukkaat, vanhusten päivätoiminnan asiakkaat, heidän omaisensa ja vanhuspalvelujen henkilökunta. Hanketta koordinoi Keravan taidemuseo.

Toteutukseen sisältyy yksi tai useampi taideteos, joka sijoitetaan Keravan palveluasumisyksiköiden käyttöön. Jotta teos tavoittaisi kohderyhmän parhaalla mahdollisella tavalla, toivomme erityisesti moniaistisesti koettavia teoksia. Teoksen tai teosten tulee olla mahdollisimman monikäyttöisiä ja jollain tapaa kohderyhmää osallistavia. Teos voi esimerkiksi toimia kommunikoinnin välineenä.

Teoksen toteutuksessa ja sen materiaaleissa on otettava huomioon hoivakotien ympäristön aiheuttamat haasteet sekä käyttäjäystävällisyys kohderyhmää ajatellen. Seikkoja, joita tulee huomioida ovat mm. käyttöturvallisuus, teoksen pestävyys ja sen kestävyys. Teoksen muotoa ei ole rajattu, se voi olla installaatio, veistos, tilateos, multimediateos, sekatekniikalla toteutettu, tms. tiloihin sopiva teos.

Kohderyhmän enemmistö on muistisairaita vanhuksia, heidän omaisiaan sekä hoitohenkilökuntaa. Teoksen toteuttaminen vaatii ymmärrystä kohderyhmästä, joten hakijan eduksi lasketaan kokemus vanhusten ja muistisairaiden kanssa työskentelystä. Toivomme myös teemojen valinnassa huomioitavan vanhusten ja muistisairaiden kokemusmaailman.

Lisätietoja Keravan kaupungin vanhuspalveluista löydät kaupungin verkkosivuilta:
https://www.kerava.fi/palvelut/sosiaalija-perhepalvelut/vanhusten-palvelut

Lisätietoja Keravan taidemuseosta ja Taide-ja museokeskus Sinkasta:
www.sinkka.fi

Annamme mielellämme lisätietoja, ota yhteyttä:
Museolehtori Kirsi Nuppola / kirsi.nuppola@kerava.fi / 040 318 3436
Museonjohtaja Arja Elovirta / arja.elovirta@kerava.fi / 040 318 3434

Kuvassa Rafael Wardin paletti, Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelma, Keravan taidemuseo. Kuva Pekka Elomaa.

 

 

  • Näyttelyt nyt

  • Tulevat näyttelyt