Keravan museoiden uusi kokoelmaintendentti

Keravan museoiden uudeksi kokoelmaintendentiksi on valittu FM Minna Turtiainen. Hänet tunnetaan monipuolisena museokentän asiantuntijana. Keravalle hän siirtyy Gallen-Kallelan Museon kokoelmapäällikön toimesta.

Työssään hän on yhdistänyt kokoelma- ja yleisötyötä tuomalla taide- ja kulttuurihistoriallista aineistoa esiin uusin ja osallistavin menetelmin. Turtiainen on myös kansainvälisen museoneuvoston ICOMin Suomen hallituksen jäsen. Vapaa-aikanaan Minna paikkaa vaatteita, hoitaa viljelyspalstaa, ui ja soittaa vuosi vuodelta huonommin huilua. Keravalla hän aloittaa syyskuun puolivälissä.

Kuva Lassi Patokorpi