Keravan terveyskeskus

Keravan terveyskeskuksen taiteilijoiksi valittu EGS ja Ville Andersson

Keravan terveyskeskuksen taidehankkeeseen on valittu taiteilijoiksi EGS ja Ville Andersson. Terveyskeskuksen remontin yhteydessä erityisesti aula- ja odotustilojen viihtyisyyttä pyritään vahvistamaan kiinteästi tilaan toteutettavalla taiteella. Taide tuodaan myös lasten odotustilaan sekä perhehuoneisiin osaksi hoitotyötä.

Aula- ja odotustiloihin toteutettava EGS:n Neverending Stories kertoo elämän jatkuvuudesta, ihmisistä osana luonnon kiertokulkua. Luonnosta muistuttavat muodot toistuvat seinissä ja ovissa sekä vitriiniin sijoitettavissa lasiteoksissa. Teoskokonaisuudessa yhdistyvät erilaiset materiaalit ja tekniikat.

”Prosessi on ollut haastava ja erittäin mielenkiintoinen. Haluan rakentaa teokseen narratiivin, jota voi tarkastella kokonaisuutena ja eri osissa. Työn nimi on Neverending Stories ja haluankin sen olevan kuin kirja, jonka voi avata mistä kohtaa tahansa ja sukeltaa tarinaan sisään”, kertoo taiteilija EGS. Hän työs-kentelee tiiviisti arkkitehtien ja urakoitsijoiden kanssa. ”Koska teokseni on kokonaisvaltainen ja koostuu useista eri elementeistä, vaatii se tarkkaa yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa.”

Perhehuoneisiin sijoitettavista teoksista vastaa taiteilija Ville Andersson. Rauhallisiin tapaamisiin ja saattohoitoon tarkoitettuihin huoneisiin tulevien teosten pääaihe on valo. ”Toteutan teokset sekatekniikalla, johon kuuluu piirustus, valokuva sekä digitaalinen kuvankäsittely. Työskentelyni on hidasta ja työstän teoksia useita kuukausia työhuoneella ennen kuin ne ripustetaan terveyskeskuksen seinille”, kuvailee Andersson.

Keravan johtava ylilääkäri Petja Orre kertoo, että terveyskeskuksen remontissa tavoitellaan toimivampien tilojen lisäksi selkeyttä ja valoisuutta. Taidehankkeen teosten lisäksi terveyskeskukseen sijoitetaan Keravan taidemuseon kokoelman teoksia ja kalustusta yhdenmukaistetaan.

Orren mukaan viihtyisän ympäristön ja taiteen positiivisista vaikutuksista terveyteen on rohkaisevia tutkimustuloksia, ja viihtyisyyteen panostaminen kertoo myös terveydenhuollon arvostamisesta. Keravan terveyskeskuksessa on yli 40 000 vastaanottoa vuodessa, ja yli puolet keravalaisista käyttää terveyskeskuksen palveluita. Taidetta katsovat siis monet silmäparit.

”Uskon taiteen elämänlaatua parantavaan voimaan. Julkiseen taiteeseen panostaminen on merkki ihmisten tasavertaisesta kunnioittamisesta. Toivon taiteeni tuottavan positiivista energiaa terveyskeskuksen asiakkaille ja henkilökunnalle”, kertoo myös EGS. ”Toivon, että niin potilaat kuin henkilökunta tulevat kokemaan taiteen merkityksellisenä. On upeaa, että tämänkaltainen projekti toteutetaan ja olen erittäin iloinen, että saan olla mukana siinä”, jatkaa Andersson.

Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut haki 1–3 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan taideteoksia Keravan terveyskeskukseen. Portfoliohakuun saapui noin 130 hakemusta, ja luonnosvaiheeseen valittiin kolme taiteilijaa aiemman tuotannon perusteella. Huomiota kiinnitettiin tekijöiden ammattitaitoon ja ajatusten tuoreuteen. Keravan museopalveluiden johtaja, taidemuseon johtaja Arja Elovirta kommentoi projektia: ”Olemme iloisia, että saimme paljon korkeatasoisia hakemuksia, ja odotamme lopputulosta. Tilat ovat erittäin haastavat ja on innostavaa nähdä, miten taide tekee nämä tilat paremmiksi. Uskon, että terveyskeskuksen taide tuottaa kaupunkilaisille iloa ja virkistystä.”

Terveyskeskuksen remontin kustannusarvio on kaksi miljoonaa euroa, ja taidehankkeen kokonaisbudjetti on 80 000 €, josta puolet rahoittaa Taiteen edistämiskeskus. Taidevalinnoista vastasi moniammatillinen tiimi, johon kuului tilaajan, arkkitehtuuritoimiston ja Keravan taidemuseon edustus. Rakennuksen saneeraus valmistuu keväällä 2020.

Lisätietoa
Keravan terveyskeskus on valmistunut vuonna 1978, laajennusosa valmistui 2005. Tila on melko matala, hämärä ja käytävämäinen. Saneeraussuunnittelusta vastaa Kaisu Vasara, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen. Saneerauksessa uudistetaan täysin talon länsipäädyn päivystysalue. Lisäksi arkisto- ja uima-allastiloihin muokataan uusia vastaanottohuoneita ja henkilökunnan taukotila. Vuodeosastoilla uudistetaan kansliatiloja ja henkilökunnan työtiloja.

EGS
EGS (s. 1974) on Suomen kansainvälisesti tunnetuin graffititaiteilija. Hän on työskennellyt kolmen vuosikymmenen ajan kuudessa maanosassa. Hän tutkii taiteessaan kirjaimia E, G ja S, ja näiden kautta hän on käsitellyt taiteessaan karttoja, siirtolaisten liikkeitä ja kansainvälisen yhteiskunnan muutoksia. EGS on ollut tärkein vaikuttaja suomalaisen katutaiteen lasikaton murtajana ja kansainvälisen arvostuksen saavuttajana. Hän tekee yhteistyötä lasinpuhaltajien kanssa ja toteuttaa teoksia, joissa lasin särkyvä luonne saa vertauskuvallisia merkityksiä. EGS:n lasiteoksia on esillä Suomen lasimuseossa Riihimäellä 15.2.–19.4.2020.

Ville Andersson
Ville Andersson (s. 1986) tunnetaan taiteen erilaisten tekniikoiden monipuolisena käyttäjänä, joka kuljettaa nykytaiteessaan mukana menneisyyttä ja taidehistoriaa. Hän on toiminut gallerioiden ja museoiden ulkopuolella esimerkiksi vanhainkodin ulkoasun suunnittelijana, teatterilavastajana ja pukusuunnittelijana sekä postimerkkien ja astiastojen kuvittajana. Hän kertoo olevansa henkilönä superrento, suurpiirteinen ja chilli mutta taiteessaan tarkka ja suhteessaan työhön vakava. Andersson on valittu Vuoden nuoreksi taiteilijaksi vuonna 2015.

  • Näyttelyt nyt

  • Tulevat näyttelyt