20170719_132719

Luentosarja graffititaiteesta Sinkassa

Luentosarja graffititaiteesta kolmena keskiviikkona (13.9, 27.9, 4.10) Sinkan luentosalissa klo 17-18. Puhujina Rakkaudesta vapauteen – näyttelyn kuraattori Jouni Väänänen ja näyttelyn taiteilijat Jani Tolin sekä Anssi Arte

13.9
Jouni Väänänen: Purkurakennukset taiteen ja kulttuurin pelikenttänä
Kannattaako purkua odottavia rakennuksia aina pelkästään seisottaa tyhjillään? Luennolla pohditaan tätä ja käydään läpi erilaisia kotimaisia ja kansainvälisiä purkurakennuksissa toteutettuja projekteja sekä puhutaan ”mukautuvan uusiokäytön” käsitteestä.

27.9.
Jani Tolin: Graffitin historia 70-luvulta nykypäivään
”Graffiti on merkittävin kuvataiteen suuntaus, joka ­maailmassa on nähty viimeisen sadan vuoden aikana.” Näillä sanoilla asiaa kommentoinut taiteilija Jani Tolin on yksi maamme graffitiskenessä pisimpään vaikuttaneista nimistä ja kertoo luennollaan kulttuurin synnystä, kasvukivuista ja nykytilasta.

4.10.
Anssi Arte: Forms of Rocking – graffitin vakiintuneet kirjaintyylit
Anssi Arten luento käsittelee New York -tyyppisen graffitin vakiintuneita kirjainmuotoja ja niiden suhdetta populaarikulttuurin ilmiöihin. Luennolla määritetään ja jäljitetään graffitin kirjainmuotojen tyylilliset konventiot, jotka ovat vakiintuneet globaalisti tunnustetuiksi ihanteiksi, sisältäen tyylien kehityksen New Yorkin varhaisista tageista 90-luvun puolivälin Skandinaaviseen antityyliin asti.

Luennot järjestetään yhteistyössä Nuorten opiston kanssa.

  • Näyttelyt nyt

  • Tulevat näyttelyt