Merkittävä arkistolahjoitus Sariolan tivolisuvulta Keravan museolle

Suomen Tivolin ja Tivoli Sariolan valmistautuessa pian käynnistyviin 125-vuotiskiertueisiinsa, on Keravan museolla suuri kunnia osallistua juhlavuoteen ottamalla vastaan Sariolan suvun yhteispäätöksellä museolle luovuttama arkistolahjoitus.

Maanantaina 25. päivä maaliskuuta Keravan museolle luovutettava suvun arkistosta lohkaistu kokonaisuus pitää sisällään Sarioloiden jo 125 vuotta jatkuneeseen monipuoliseen huviliiketoimintaan liittyvää asiakirja-aineistoa; artisti- ja seuruesopimuksia, eri tivoliyksiköiden sekä Sirkus Sariolan toimintaan ja vaiheisiin liittyvää kirjeenvaihtoa ja asiakirjoja.

Nyt luovutettava arkistoaineisto muodostaa kulttuuri- ja paikallishistoriallisesti merkittävän pesämunan, jonka ympärille Keravan museolla on tarkoitus suunnitelmallisesti ja hallitusti kartuttaa keravalaislähtöisestä tivoli-, sirkus ja tivolisirkusten toiminnasta kertovat museokokoelmat. Sariolan suvun osoittama myötämielinen suhtautuminen suvun harjoittaman viihdeliiketoiminnan museaalista haltuunottoa kohtaan on ollut Keravan museon kannalta erityisen ilahduttavaa ja asian edistämisen kannalta oleellista.

Historiallisten aineistojen osalta museokokoelmia on tarkoitus kartuttaa hyvässä yhteisymmärryksessä sukuhaarojen avustuksella ja nyt tehty luovutus saanee jatkoa valokuva-aineistojen osalta vielä tämän vuoden kuluessa. Myös nykyisten suvun tivolien museaalinen dokumentointihanke on suunnitteilla.

Arkistolahjoituksen taustalla on Keravan museon vuoden 2012 kuluessa tietoisesti tarkennettu ja terävöitetty kokoelmapoliittinen linjaus. Keravalaislähtöisen sirkus- ja tivolitoiminnan tallentaminen on kuulunut museon vastuisiin jo 1980-luvun lopulta lähtien, joskin kartunta on ollut näihin päiviin saakka passiivista. Keravan museon muuttunut toimintaympäristö sekä aihepiirin suunnitelmallisen tallennuksen puuttuminen valtakunnallisella tasolla olivat kimmokkeina aiempaa aktiivisemmalle tallennustyölle. Keravan museo on myös ilmoittanut ammatillisesti hoidettujen kulttuurihistoriallisten museoiden valtakunnallisessa tallennustyönjaossa, ns. TAKO-työnjaossa, omiin vastuualueisiinsa kuuluvaksi keravalaislähtöisen tivoli- ja sirkusperinteen.

Suomalaisen tivolitoiminnan aloitti J.A.W. Grönroos vuonna 1888 Keravalla. Ampumarata-, renkaan- ja nuolenheitto sekä onnenpyöräkojujen ohella Grönroosin tivoliin liittyi teltta, jossa esitettiin voimistelu- ja voimailunäytöksiä. Huviliikkeen valikoimaa täydensivät Laterna Magica näytökset sekä huomattavan var-hain aloitettu elokuvien esitystoiminta. J.A.W. Gröönroosin pojasta Johan Adolf Fredrik ”Jaffu” Grönsroosista (vuodesta 1918 Sariola) tuli täysiverinen tivoli- ja sirkusmies kun hän 1920-luvun lopulla luopui perimästään elokuvateatteritoiminnasta ja keskittyi tivolitoimintaan.

Vuodesta 1921 lähtien Kerava toimi paitsi J.A.F. Sariolan ja tämän perheen kotipaikkana myös suvun har-joittaman huviliiketoiminnan tukikohtana, josta suunnattiin paitsi keväisin normaaleille viihdekiertueille myös vuosina 1928–1953 ainutlaatuisille talvi tivoli -kiertueille. Vuosina 1949–1953 Jaffu Sariolalla oli toiminnassa Sirkus Sariola. Puhdasverisen suomalaisen suursirkuksen pyörittäminen osoittautui taloudellisesti kuitenkin mahdottomaksi. Viihdetoiminta jatkui sittemmin kolmella tivolilla, joiden johto oli uskottu Jaffun pojille Unto, Toivo ja Matti Sariolalle. Tätä nykyä Sariolan suvun kunniakasta tivoliperinnettä jatkavat Suomen Tivoli sekä Tivoli Sariola.

Lisätiedot:
Vs. museonjohtaja Leena Karttunen, 040 318 2003, etunimi.sukunimi(a)kerava.fi
Museoamanuenssi Tommi Uutela, 040 318 2042, etunimi.sukunimi(a)kerava.fi