Keravan terveyskeskus

Portfoliohaku: taidetta Keravan terveyskeskukseen

Keravan terveyskeskuksen taidehankkeen portfoliohaku oli hyvin korkeatasoinen ja siihen osallistui yli 130 taiteilijaa/työryhmää.

Portfolihaku päättyi 8.9.2019 ja työryhmä on valinnut kolme taiteilijaa, joiden kanssa edetään luonnosvaiheeseen.  Nämä taiteilijat ovat Ville Andersson, EGS ja Kati Immonen. Valinnat toteutettavista teoksista/teoskokonaisuuksista tehdään luonnosvaiheen jälkeen.


Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut hakee 1-3 taiteilijaa/taiteilijaryhmää toteuttamaan taideteoksia Keravan terveyskeskukseen. Saneeraus alkaa marraskuussa 2019. Painopiste on aula- ja odotustiloissa, joiden viihtyisyyttä ja identiteettiä pyritään vahvistamaan esimerkiksi rakenteisiin integroituvalla taiteella. Valoisuuden ja tilantunnun lisäämiseksi osa rakenteista tullaan toteuttamaan ääntä eristävinä lasipintoina.

Pistemäisten taideteosten sijaan tarkoituksena on luoda seinä-, lattia- ja mahdollisesti myös kattorakenteita hyödyntävä kokonaissuunnitelma. Lisäksi taide tuodaan lasten odotustilaan sekä saattohuoneisiin osaksi hoitotyötä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 80 000€. Se sisältää taiteilijapalkkiot, teosten materiaali- ja toteutuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvän oikeuden tallentaa teosta tarkoituksenmukaisella välineellä ja julkaista dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta.

TAITEILIJAVALINNAT

Taiteilijaksi voi hakea kuvataiteen koulutuksen saaneet ammattilaiset, joilta toivotaan aiempaa kokemusta julkisen taiteen hankkeiden suunnittelusta ja läpiviennistä. Työryhmässä voi olla taiteilijan lisäksi mukana myös muiden ammattiryhmien edustajia. Taiteilijavalinnat tehdään aiemman tuotannon perusteella. Hakija voi ilmoittaa olevansa kiinnostunut joko kokonaisuudesta tai jostakin hankkeen seuraavasta osasta:

 • Lasiseiniin tai muihin rakenteisiin kokonaan tai osin integroitava teos
 • Lasten nurkkaus (voi myös olla integroitu teos)
 • Saattohuoneet (voi myös olla integroitu teos)

Kokonaisvaltainen idea, joka kattaa kaikki nämä kohteet, on mahdollinen. Luonnosvaiheeseen valitaan 1–5 taiteilijaa/työryhmää. Luonnosvaiheesta maksetaan 2 000 € palkkio.

Valinnoista vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu tilaajan, arkkitehtuuritoimiston ja Keravan taidemuseon edustus. Taiteilijavalinnoissa tullaan kiinnittämään huomiota tekijöiden ammattitaitoon ja ajatusten tuoreuteen. Teosten suunnittelussa toivotaan osallistavaa otetta.

Mikäli portfoliohaku ja/tai luonnosvaihe eivät tuota taiteellisesti tarpeeksi korkeatasoista tulosta, asiantuntijaryhmällä on mahdollisuus tilata suunnitelma toiselta taiteilijalta. Tilaajalla on myös oikeus jättää luonnokset toteuttamatta. Luonnosvaiheen jälkeen valitulla/valituilla taiteilijalla/taiteilijoilla on aikaa työstää suunnitelmaansa 3–4 kk.

AIKATAULU

Portfoliohaku
21.8.−8.9.2019
Luonnosvaihe 16.9−27.10.2019
Luonnosvaiheeseen valituille taiteilijoille järjestetään infotilaisuus, jossa taiteilijat pääsevät tutustumaan tiloihin, talossa työskenteleviin ja asioiviin ihmisiin sekä keskustelemaan tilaajan ja saneerausta suunnittelevaan arkkitehdin kanssa.
Jatkosuunnittelu ja toteutus 1.11.2019−31.5.2020
Rakennuksen saneeraus alkaa vaiheittaan marraskuussa 2019 ja valmistuu keväällä 2020.

HAKUOHJEET

Mitä portfolion tulee sisältää? 

 • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen Y-tunnus ja www-sivun osoite (taiteellisilta työryhmiltä yhteyshenkilö)
 • Ansioluettelo/t
 • Portfolio aiemmin toteutetuista teoksista kuvineen sekä lyhyt tekstimuotoinen esittely kustakin teoksesta. Painotus uusimmassa tai hankkeen kannalta oleellisimmassa aineistossa. Mikäli kyseessä on työryhmänä toteutettu teos, tulee oma työosuus kuvata.
 • Selvitys siitä, mihin hankkeen osaan/osiin hakemus kohdistuu sekä perustelut, miksi meidän tulisi valita sinut mukaan terveyskeskuksen saneeraushankkeeseen (max. 150 sanaa).

Portfolion lähetysohjeet

 • Materiaali toimitetaan sähköpostin liitteenä yhtenä pdf-tiedostona (max. 10 M)
 • Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi.pdf TAI tyoryhman_nimi.pdf
 • Otsikoi sähköpostiviestisi Portfoliohaku: Sukunimi Etunimi TAI Portfoliohaku: Työryhmän nimi

Portfoliot lähetetään sähköisesti sunnuntaihin 8.9.2019 klo 24:00 mennessä osoitteeseen helena.kinnunen@kerava.fi. Vain edellä mainittuun osoitteeseen sähköisesti toimitetut portfoliot huomioidaan. HUOM. Luonnosehdotuksia teoksesta/-teoskokonaisuudesta ei toimiteta portfolion mukana.

LISÄTIETOA

Keravan terveyskeskus on valmistunut vuonna 1978, laajennusosa valmistui 2005. Tila on melko matala, hämärä ja käytävämäinen. Saneeraussuunnittelusta vastaa Kaisu Vasara, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen. Saneerauksessa uudistetaan täysin talon länsipäädyn päivystysalue. Lisäksi arkisto- ja uima-allastiloihin muokataan uusia vastaanottohuoneita ja henkilökunnan taukotila. Vuodeosastoilla uudistetaan kansliatiloja ja henkilökunnan työtiloja. Taideteos voi laajentua myös saneerauksen ulkopuolelle jääviin tiloihin, joiden viihtyvyyttä ja erottuvuutta tullaan parantamaan.

Lisätietoja:
Amanuenssi Helena Kinnunen, Keravan taidemuseo, helena.kinnunen@kerava.fi

Terveyskeskuksen pohjakuvia voi tilata:
korkeakouluharjoittelija Mari Vartiainen, mari.vartiainen@kerava.fi

Hakuohje pdf-tiedostona: Taidetta Keravan terveyskeskukseen

 

 • Näyttelyt nyt

 • Tulevat näyttelyt