web

Vihertaide kasvaa silmissä

Näyttelyn Vihreä maa – Kukkiva kaupunki yhteydessä julkaistu Maahengen uutuusteos Vihreä päänsärky! Taidetta siemenestä kompostiin ohjaa ajatukset kohti vihreää paikkaa ja tilaa, sekä taiteessa että ympäristössä. Teoksessa pohditaan, millaisin vihrein ajatuksellisin ja taiteellisin väliintuloin elinympäristöjämme voidaan hoitaa. Vihertaide edesauttaa sekä yksilön että koko maapallon hyvinvointia – Vihreä päänsärky! osoittaa, kuinka tätä vihreää vallankumousta on mahdollista edistää.

Teoksen asiantuntija-artikkeleiden aihepiiri ulottuu taiteeksi tehdyistä ja muunnelluista kasveista puistojen ja puutarhojen, viljelysten ja metsien muodostamaan viherympäristöön. Yrjö Sepänmaa tuo omassa artikkelissaan esiin aiemmin vain satunnaisesti käytetyn termin vihertaide. Monimuotoisen vihertaiteen tunnusmerkkejä ovat tuoreus, elävyys ja yhtä lailla ajallisuus. Ihmisellä ja luonnolla on sama elinkaari: taimesta täyskasvuiseksi ja elonkehän kierrosta mullaksi, uuden kasvualustaksi. Ihmisestä jää kulttuurinen käden- ja jalanjälki, joka on jossakin elämää suosiva, jossakin sitä tuhoava.

Viherympäristöille ja yleisestikin vihertaiteelle on Sepänmaan mukaan tyypillistä teosten rajattomuus tai ainakin selkeiden rajojen puute, ajallinen muuntuvuus ja häviävyys sekä riippuvuus hoidosta ja huolenpidosta. Vihertaide toteutuu omimmillaan ekologisena ympäristötaiteena, ja kyse onkin taidetta laajemmin eriluonteisista viherympäristöistä, kuten esimerkiksi kotipihoista, hyötypuutarhoista tai ulkoilualueista. Sepänmaasta tällaisissa tapauksissa hyötytavoitteet ovat ensisijaisia, mutta tarkastelu ja käyttö voi olla silti huomattavan esteettis- ja taidepainotteista.

Vihreä päänsärky! on taidekirja ja kirjataidetta, joka ei ainoastaan kuvaa esteettis-taiteellisia ilmiöitä, vaan tulee itse osaksi taidemaailmaa. Laaja kuvitus esittelee luonnontilaista ja taiteellisin tavoittein muokattua viherympäristöä eläimineen ja ihmisineen. Teoksen kuvat johdattavat näkemään ja kokemaan elävää ympäristöämme taiteena, mutta ne esittelevät myös taiteilijoiden luomia vaihtoehtoisia todellisuuksia paratiisimaisiin utopioihin asti.

Myynnissä Sinkan museokaupassa (30€)!

Kirjoittajat: Jan-Erik Andersson, Arja Elovirta, Lance Hosey, Virpi Kaukio, Stephanie LeMenager, Yuriko Saito, Yrjö Sepänmaa, Teresa Shewry, Ulla Taipale, Yang Wen-i
Toimittajat: Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo ja Virpi Kaukio