Kuvaaja: Veijo Laine / Keravan museo.

Keravan museo

Keravan museo on kulttuurihistoriallinen paikallismuseo, joka kerää ja tallentaa Keravaan ja keravalaisuuteen liittyviä kokoelmia: esineistöä, kuvamateriaalia, asiakirjoja, muistitietoa ja kirjallisuutta. Museo tuottaa kulttuurihistoriallisia julkaisuja, järjestää vaihtuvia näyttelyitä Taide- ja museokeskus Sinkan tiloissa ja ylläpitää Heikkilän kotiseutumuseota.

Museon perustamisvuosi on 1955, jolloin Keravan kauppala hankki omistukseensa keskustan tuntumassa sijaitsevan Heikkilän vanhan maakirjatalon. Entinen suur- ja sukutilan tilakeskus säilytettiin kotiseutuhengen voimin ja luotiin näin modernisoituvalle paikkakunnalle talonpoikaisesta elinympäristöstä kertova kotiseutumuseo. Museohankkeen käytännön toteutuksen ja museokokoelmien kartuttamisen otti vastuulleen 29.6.1955 perustettu kotiseutuyhdistys Kerava-Seura ry.

Ammatillisen statuksen Keravan museo sai vuonna 1986, jolloin museotoiminnan ylläpito ja järjestäminen siirtyivät kokonaisuudessaan Keravan kaupungin vastuulle. Lakisääteistä valtionosuutta saava Keravan museo on yksi Keski-Uudenmaan vanhimpia kulttuurihistoriallisia museoita.

Kokoelmarakennetta ja museon luonnetta muuttivat oleellisesti museon haltuun tulleet Keravan teollisesta historiasta sekä suomalaisen taideteollisuuden historiasta kertovat Stockmannin kokoelmat. Stockmann lahjoitti Keravan Puusepäntehtaan aineiston Keravan museolle vuonna 1994 ja Thorn Lighting talletti museoon Orno Metallitehtaan/ Thorn Lightingin aineiston vuonna 2001.

Keravan museopalveluiden uusimmat toimintakertomukset (pdf):
Keravan museopalveluiden toimintakertomus 2020
Keravan museopalveluiden toimintakertomus 2019
Keravan_museopalvelut_Toimintakertomus_2017-2018

Kommentointi on suljettu.