Keravan kauppalan asemanseutu 1930-l. ilmakuvassa.

Kokoelmat

Kuva-arkisto

Keravan museon kuva-arkistossa on tuhansia alueen historiaan liittyviä valokuvia, negatiiveja ja diakuvia. Valokuva-arkiston vanhimmat kuvat ovat 1800-luvun lopulta. Kuvakokoelmat painottuvat miljöökuviin, rakennuksiin ja kaupunkikuviin, jotka tuovat esiin rakennuskannassa ja ympäristössä tapahtuneita muutoksia eri aikakausina. Kokoelmat sisältävät myös alueen asukkaista, tapahtumista ja seuraelämästä sekä kunnallishallinnosta kertovaa kuva-aineistoa.

Museolla on mittavat paikkakunnan teollisuushistoriaan liittyvät kuvakokoelmat, joista keskeisen osan muodostavat Keravan Puusepäntehtaan, Orno Metallitehtaan/ Thorn Lightingin, Savion kumiteollisuuden sekä tiiliteollisuuden kuva-aineistot.

Stockmannin omistuksessa olleiden Keravan Puusepäntehtaan ja Ornon kuvakokoelmat sisältävät teollisen aineiston lisäksi huomattavat suomalaisesta huonekalu- ja valaisinmuotoilusta kertovat kokonaisuudet. Molempien tehtaiden tuotanto muodosti 1900-luvun kuluessa pitkän kehityslinjan, jossa näkyvät tyylikausien, talouselämän jopa yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutukset.

Esinekokoelmat

Keravan museon vanha peruskokoelma käsittää noin 8000 esinettä, jotka on kerätty Keravalta ja lähialueelta. Peruskokoelma on pääosin kotiseutuyhdistyksen kokoama. Kerava-Seuran harjoittama keruutoiminta kohdistui lähes yksinomaan vanhaan, Keravalta jo keruuvaiheessa katoamassa olleeseen agraari- ja talonpoikaiskulttuuriin.

Ammatillisen museotoiminnan puitteissa Keravan museon kokoelmarakenne on monipuolistunut ja Keravan teolliseen perinteeseen liittyvien kokoelmien ansiosta ratkaisevasti muuttunut. Stockmannin 1994 lahjoittama Keravan Puusepäntehtaan/ Stockmannin piirustuskonttorin aineisto sisältää pääasiassa Stockmannin piirustuskonttorin huonekalupiirtäjien/ muotoilijoiden suunnittelemia kalusteita eri aikakausilta. Thorn Lightingin 2001 luovuttamaan valaisinkokoelmaan kuuluu suomalaisen valaisinmuotoilun ja -valmistuksen klassikoita sekä sisustusvalaisimia että tehtaalle tunnusomaista teknistä valaisinmallistoa. Museo on kartuttanut molempia kokoelmia lahjoituksin ja ostoin.

Arkistokokoelmat

Keravan Puusepäntehtaan/ Stockmannin piirustuskonttorin arkisto sekä Orno-arkistot muodostavat määrällisesti suurimman osan Keravan museon arkistokokoelmista. Nämä arkistot sisältävät Stockmannin piirustuskonttorin huonekalu- ja sisustuspiirustuksia sekä Ornon taiteellisen piirustuskonttorin valaisimien muotoilupiirustuksia ja valaistussuunnitelmia sekä tuotantolaitosten toimintaan liittyvää arkistomateriaalia.

Kerava-Seuran ja Keravan museon perustaman Keravan kotiseutuarkiston ylläpidosta vastaa Keravan museo. Kotiseutuarkisto koostuu nykyisellään muutamasta laajemmasta yksityisarkistosta sekä paikkakunnalla toimineiden yhdistysten, yritysten ja seurojen toimittamista aineistoista.

Keravan museo ottaa vastaan kuva-, arkisto-, ja esinelahjoituksia museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisesti täydentäen ja tukien nykyistä kokoelmarakennetta.

Finna-hakupalvelu

Sinkan digitoituja kokoelmia voi selata Finna-hakupalveluista. Finna.fi tuo Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot kaikkien saataville.

Selaa Sinkan digitoituja aineistoja.

Sinkan teemasivustot Finnassa

Tuoleja- ja tiloja – suomalaisen huonekalumuotoilun aarteita

tuolejajatiloja.finna.fi

Tuoleja ja tiloja on suomalaiseen huonekalumuotoiluun ja sisustusarkkitehtuuriin keskittyvä hakupalvelu, josta löydät esineiden ja valokuvien lisäksi eri suunnittelijoiden alkuperäisiä huonekalu- ja sisustuspiirustuksia. Sivusto on Designmuseon, Keravan museopalvelujen ja Lahden museoiden yhteistyössä toteuttama.

Keravan Kraffiti – 1970-90-lukujen nuorisokulttuuria

muistaja.finna.fi/keravan_kraffiti

Keravan Kraffiti -sivusto johdattaa Sinkan kokoelmien kautta nuorisokulttuurin ykkösmestaan 1970-, 80- ja 90-luvuilla! Sivusto kokoaa yhteen Taide- ja museokeskus Sinkassa vuosina 2020–2021 toteutetun tallennushankkeen tuloksia.

sinkka_finna

Kommentointi on suljettu.