Suunnittelupiirrosten reprokuvausta. Kuva Jenny Kahri, Sinkka.

Kokoelmapalvelut

Sinkan kokoelmapalveluiden tavoitteena on tiedon ja kokemusten jakaminen yleisön kanssa.

Kokoelmat hyödyttävät erilaisia tiedontarpeita ja monenlaisia käyttäjiä. Tarjoamme palveluita muille museoille, Keravan kaupungin yksiköille, medialle ja yksityishenkilöille.

Kokoelmiin liittyviä lisätietoja voi tiedustella museon asiantuntijoilta. Paljon taustatyötä vaativien tietopyyntöjen kohdalla asiakkaan on mahdollista tulla itse tutustumaan aineistoon Sinkkaan etukäteen sovitusti. Aineistoja ei lainata museon ulkopuolelle.

Sinkan kokoelmatyön toimintaperiaatteet ja tavoitteet on määritelty museon kokoelmapoliittisessa ohjemassa.

Sinkan kokoelmapalvelut suljettu 31.8.2024 saakka

Keravan museopalveluiden kulttuurihistorialliset ja taideteolliset kokoelmat muuttavat vuosina 2023–2024 uusiin kokoelmatiloihin. Muutosta johtuen kokoelmapalvelumme on suljettu 31.8.2024 asti.

Muuttotöiden ja -valmistelujen aikana emme voi ottaa vastaan lahjoituksia tai lainapyyntöjä kokoelmistamme. Tauolla ovat myös tietopalvelu, valokuva- ja arkistoaineistoja koskevat aineistopyynnöt, käsikirjastoon ja kotiseutuarkistoon liittyvät palvelut sekä taiteen sijoitustoiminta Keravan kaupungin tiloihin. Keskeneräiset kokoelmapalvelut hoidetaan sovitusti.

Tutustu kokoelmapalveluihin

Kuvapalvelut
Kokoelmalainat
Sijoitettava taide
Käsikirjasto
Kotiseutuarkisto
Kokoelmat verkossa

Werner Westin suunnittelema Lauantai-lepotuoli. Kuva: Valokuvaamo Aarne Pietinen Oy, Sinkka.

Kuvapalvelut

Sinkan digitoituja kokoelmia voi selata Finna-hakupalvelussa. Kansalliskirjaston ylläpitämä palvelu tuo Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot kaikkien saataville.

Mikäli kaipaat lisätietoja aineistosta tai haluat tilata painolaatuisen kuvan, ole yhteydessä Sinkan tutkijaan. Kuvatilauksen voi tehdä myös suoraan Finna-hakupalvelussa käyttämällä “Ota yhteyttä” -toimintoa.

Tilatut kuvat luovutetaan aina kertakäyttöoikeudella. Oikeus ei ole edelleen siirrettävissä. Julkaisun yhteydessä on mainittava valokuvaajan nimi sekä Sinkka. Kuvatiedostoja ei saa arkistoida, kopioida tai levittää ilman museon suostumusta. Taideteoskuvien kohdalla tilaaja vastaa mahdollisista taiteilijan tekijänoikeusluvista ja -korvauksista.

Keravalaisen Teddy & The Tigers-yhtyeen AP Niemi basson varressa 1978. Kuva Sinkka.

Kokoelmalainat

Sinkka lainaa kokoelmiinsa kuuluvaa aineistoa museoille ja harkinnan mukaan muille julkisyhteisöille tai niihin rinnastettavissa oleville toimijoille, ei kuitenkaan yksityishenkilöille. Taideteoksia voidaan lainata harkinnan mukaan taiteilijoiden näyttelyihin.

Lainapyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja jokainen pyyntö käsitellään tapauskohtaisesti. Lainojen käsittelystä vastaa kokoelmaintendentti ja lainapäätökset tekee museopalvelujohtaja.

Lähtökohtaisesti pyydetyt objektit lainataan, jos lainalle asetetut ehdot täyttyvät ja teoksen muu käyttö tai kunto ei estä lainaamista. Keravan museopalvelut ei peri lainamaksua yksittäisistä objekteista, mutta lainaaja vastaa kaikista lainasta aiheutuvista kuluista ja lainattavien objektien vakuuttamisesta.

Sijoitettava taide

Sinkka toimii asiantuntijana hankittaessa ja sijoitettaessa taideteoksia Keravan kaupunkikuvaan ja kaupungin kiinteistöihin. Kokoelmateoksia voidaan sijoittaa myös Keravalla sijaitseviin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tiloihin.

Teosten sijoittaminen julkisiin paikkoihin tuo taiteen osaksi ihmisten arkea, mahdollisimman monen kuntalaisen katsottavaksi ja koettavaksi. Taide lisää työympäristöjen ja julkisten tilojen viihtyisyyttä. Tutkimusten mukaan taiteella on myös merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Päätökset sijoitettavista teoksista tekee museopalvelujohtaja. Museon henkilökunta vastaa sisätiloihin sijoitettavien teosten kuljetuksista, käsittelystä ja ripustuksista. Kaupungin kiinteistöihin sijoitetuista teoksista ei peritä korvauksia, mutta teossiirroista, jotka eivät johdu museon tarpeista, voidaan laskuttaa siirrosta aiheutuvat kulut sijoituspaikalta tai kaupunkitekniikalta.

Sijoituskohteen tulee säilyttää teokset siinä kunnossa kuin ne ovat vastaanotettaessa ja huolehtia niistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Uusissa teossijoituksissa etusijalla ovat kaupungin uudet rakennukset ja remontoidut sekä monia käyttäjiä koskevat tilat. Sijoitettavat teokset pyritään valitsemaan yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Toiveet uusista teossijoituksista ja teosten mahdollisista siirroista voi esittää kokoelmaintendentille.

 • 1. Taideteoksia ei saa siirtää edes toimipisteen sisällä. Tarvittaessa siirrot tekee Taide- ja museokeskus Sinkan henkilökunta tai museon erikseen valtuuttama taho.

  2. Taideteosten pintoja tai kehyksiä ei saa puhdistaa. Mikäli teokset vaativat puhdistusta, tulee siitä ilmoittaa Sinkan henkilökunnalle, joka tekee/tilaa puhdistuksen.

  3. Veistosten jalustoista pölyn voi pyyhkiä kuivalla mikrokuituliinalla tai pölyhuiskalla.

  4. Lattioita siivotessa tulee varoa lattialle sijoitettuja teoksia. Puhdistus- ja suojausaineet, pesuvesi tai siivousvälineet eivät saa joutua kosketuksiin teosten kanssa.

  5. Taideteoksen eteen tai viereen ei tule sijoittaa suoraan kiinni huonekaluja tai muita esineitä, jotka voivat vahingoittaa teosta. Erityistä varovaisuutta on noudatettava tuolien sijoittelussa teosten eteen.

  6. Tiloissa tapahtuvista olosuhdemuutoksista, kuten kalusteiden uudelleen järjestelyistä, remonteista ja muutoista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin Sinkan henkilökunnalle.

  7. Taideteosten mahdollisista vaurioista ja tilanteista, jotka voivat aiheuttaa teoksille riskejä tulee ilmoittaa Sinkan henkilökunnalle.

EGS, Neverending Stories, 2020, rakenteisiin integroitu teoskokonaisuus Keravan terveyskeskuksessa. Kuva Pekka Elomaa, Sinkka.

Käsikirjasto

Taide- ja museokeskus Sinkan käsikirjastossa on valikoima paikallishistoriaan, taiteeseen, kulttuurihistoriaan ja kansatieteeseen sekä esinekulttuuriin liittyvää kirjallisuutta, joka on asiakkaiden käytettävissä Sinkan tiloissa etukäteen sovitusti. Kirjastosta ei lainata teoksia ulos.

Kotiseutuarkisto

Keravan kotiseutuarkisto sijaitsee Sampolan palvelukeskuksessa, osoitteessa Kultasepänkatu 7. Arkistokäynneistä tulee sopia etukäteen Sinkan kokoelmaintendentin kanssa.

Kokoelmat verkossa

Taiderastit

Keravan julkiseen taiteeseen voi tutustua Taiderastit-karttapalvelussa. Lähde aina avoinna olevalle taidekierrokselle, vaikka kävellen tai pyörällä.


Valtatien varrella

Valtatien varrella -karttasivusto vie kulkemaan Keravan keskustaajaman halkaisevalle vanhalle Valtatielle Suomen itsenäistymisen ajan tienoilla 1917 ja 1920-luvulla sen jälkeen.


Finna

Valtakunnallinen Finna.fi-hakupalvelu tuo yhteen museoiden, kirjastojen ja arkistojen digitaaliset aineistot. Sinkan digitoidut kokoelmat ovat palvelussa monipuolisesti esillä ja haettavissa on aineistoja muun muassa Sariolan tivolista, Keravan Puusepäntehtaan ja Ornon valaisintehtaan työpäivistä sekä keravalaisten arjesta läpi vuosikymmenten.

Muista myös teemasivustomme Finnassa:

Keravan Kraffiti

Nostalgiset vuosikymmenet vain klikkauksen päässä 1970–1990-lukujen nuorisokulttuurin omalla Finna-sivustolla! Keravan Kraffiti -sivusto johdattaa Sinkan kokoelmien kautta aikaan, jolloin Kerava oli nuorisokulttuurin ykkösmesta.

Tuoleja ja tiloja

Tuoleja ja tiloja -hakupalvelu Finnassa kokoaa yhteen huonekalumuotoilun ja sisustusarkkitehtuurin aarteita. Sinkan kokoelmista on tarjolla Keravan Puusepäntehtaan ja Stockmannin piirustuskonttorin aineistoa. Sivusto on toteutettu yhteistyössä Designmuseon ja Lahden museoiden kanssa.

Markalla merkkareita

Markalla merkkareita -sivusto on pelillinen opetuspaketti 1970-luvun lapsuudesta. Sivuston ovat toteuttaneet yhteistyössä Hyvinkään kaupunginmuseo, Järvenpään taidemuseo, Keravan museo, Mäntsälän museotoimi, Nurmijärven museo ja Tuusulan museo.