Skoda 440 -merkkinen henkilöauto ajaa sorapintaista Aleksis Kiven tietä pitkin toukokuussa 1957. Kuva Väinö Kerminen, Sinkka.

Kulttuurihistoriallinen kokoelma

Sinkan kulttuurihistoriallinen kokoelma käsittää esineitä, valokuvia sekä arkisto- ja audiovisuaalista aineistoa, kuten äänitteitä.

Kokoelmien juuret löytyvät 1950-luvulla käynnistyneestä Heikkilän kotiseutumuseohankkeesta ja tämän myötä tehdystä talonpoikaiskulttuurillisen aineiston keruutoiminnasta. Sittemmin kokoelmat ovat täydentyneet Keravan kauppala-ajan ja kaupunkivaiheen historiaa sekä paikallisia kulttuurihistoriallisia ilmiöitä esittävällä aineistolla.

Kulttuurihistoriallisen kokoelman tallennus ja esittäminen tukee paikallisidentiteetin rakentumista sekä takaa sen säilyvyyden jälkipolville.

Kulttuurihistoriallista kokoelmaa kartutetaan lahjoituksin, ostoin ja museon tallennushankkeissa. Lahjoituksia otetaan vastaan museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisesti täydentäen ja tukien nykyistä kokoelmarakennetta. Painopiste on Keravan teollista perintöä tallettavissa Taideteollisissa kokoelmissa. Harkiten kokoelmiin talletetaan yhä myös paikallista kulttuurihistoriaa dokumentoivaa aineistoa.

Tutustu kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin

Esinekokoelmat
Valokuvakokoelmat
Arkistokokoelmat

Cowboyn lassoamisesitys Keravan aukiolla Sirkusmarkkinoiden aikaan 1980-luvulla. Kuva Timo Laaksonen, Sinkka.

Esinekokoelmat

Museon esinekokoelman pohjan muodostaa agraari- ja talonpoikaiskulttuuriin painottuva vanha peruskokoelma, joka käsittää noin 8000 pääosin Keravan kotiseutuyhdistyksen 1950-luvulta lähtien kokoamaa esinettä. Kokonaisuus sisältää muun muassa Heikkilän kotiseutumuseon alkuperäisen irtaimiston. Kokoelmiin kuuluu myös Keravan kauppala-aikaan 1924–1970 ja kaupunkivaiheeseen liittyvää esineistöä.

Sota-aikana valmistetut paperinarukengät Sinkan esinekokoelmasta.

Valokuvakokoelmat

Valokuvakokoelmissa on tuhansia alueen historiaan liittyviä valokuvia, negatiiveja ja diakuvia, joista vanhimmat ovat 1800-luvun lopulta. Kuvakokoelmat painottuvat miljöökuviin, rakennuksiin ja kaupunkikuviin, mutta sisältävät myös alueen asukkaista ja tapahtumista kertovaa kuva-aineistoa.

Merkittävä osa kulttuurihistoriallisen kokoelman valokuvista (yli 12 000 kpl) on selattavissa Finna-hakupalvelussa.

Tivoli Matti Sariolan tivoliosaston autorata 1959. Kuva Tmi Laatukuva, Sinkka.

Arkistokokoelmat

Sinkan arkisto käsittää kokoelmiin talletetut asiakirjat, painatteet, piirrokset ja muut paperiaineistot sekä audiovisuaaliset materiaalit, kuten äänitteet. Merkittävä osa arkistoa on Sariolan tivoli- ja sirkussuvun aineisto, joka lahjoitettiin kokoelmiin vuonna 2015.

Kerava-seuran ja Keravan museon perustama Kotiseutuarkisto on tarkoitettu Keravalla toimineiden yhdistysten, yritysten ja yksittäisten henkilöiden arkistoaineistojen tallentamiseen ja säilyttämiseen. Nykyään kotiseutuarkistoa ylläpitävät Keravan museopalvelut ja kaupunginarkisto. Kotiseutuarkisto sijaitsee Sampolan palvelukeskuksen arkistotiloissa.