Vastaa kyselyyn turvallisemmasta tilasta

Teemme turvallisemman tilan periaatteita Keravan kaupunginkirjastoon, uimahalliin ja Sinkkaan. Tarvitsemme projektiin asiakkaiden apua ja näkemyksiä.

Periaatteet laaditaan, jotta jokaisella kaupungin tiloja käyttävällä asiakkaalla olisi hyvä, tervetullut ja turvallinen olo asioida ja oleskella kaupungin tiloissa.

Turvallisempi tila tarkoittaa paikkaa, jossa osallistujilla on tunne fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Turvallisemman tilan periaatteiden tavoite on saada jokainen ihminen tuntemaan olonsa tervetulleeksi riippumatta hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, kuten sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai kielestä.

-Turvallinen tila ei ole sama kuin esteetön tila. Kyse on pikemminkin mentaalisesta tilasta, jossa sitoudutaan kunnioittamaan jokaista yksilöä sellaisena kuin hän on. Kirjastolle, museolle ja uimahallille suunnitellaan omat periaatteet yhteistyössä kävijöiden kanssa – niitä ei siis kopioida paikasta toiseen., kertoo Keravan kaupungin vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialajohtaja Anu Laitila.

Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto Keravalla

Tilojen käyttäjien kanssa kootaan yhteiset periaatteet ja kaikkia tilaa käyttävien edellytetään noudattavan niitä. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa turvallisemman tilan periaatteiden toteutumiseen.

Keravan kaupungin Pride-lupaus on, että kaupunki luo vaiheittain turvallisemman tilan periaatteita kaikkiin kaupungin tiloihin. Kirjaston, Sinkan ja liikuntapalveluiden tilojen periaatteet julkaistaan Keski-Uudenmaan Pridessa elokuussa 2023. Periaatteet on tarkoitus tuoda näkyvästi esille tiloihin ja ne tuodaan myös kaupungin verkkosivuille.

Vastaa kyselyyn ja vaikuta periaatteisiin – voit voittaa myös lahjakortin

Turvallisemman tilan periaatteiden koostaminen aloitetaan kaikille avoimella kyselyllä. Vastaa kyselyyn ja kerro, millaisina koet kaupungin tilat ja miten tilojen turvallisuutta voitaisiin mielestäsi kehittää. Voit vastata kyselyyn, vaikka et käyttäisi juuri kirjaston, Sinkan ja liikunnan tiloja.

Kysely on avoinna 22.5.–11.6.2023. Vastaajien kesken arvotaan kolme 50 euron lahjakorttia.

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Voit vastata sähköiseen kyselyyn Webropolissa tai paperisella lomakkeella, joita on jaossa Sinkassa, kirjastossa ja uimahallissa. Lomakkeita löytyy tilojen infoista.