Taidetta Keravan terveyskeskukseen

Keravan terveyskeskus on saanut seinilleen kansainvälisesti tunnetuimman suomalaisen graffititaiteilija EGSin sekä vuoden nuorena kuvataiteilijanakin palkitun Ville Anderssonin teoksia.

Taiteilijat valittiin prosenttiperiaatetta toteuttavaan taidehankkeeseen avoimella portfoliohaulla, johon saapui yli 130 hakemusta. Taiteilijavalinnoissa painotettiin näkemyksellisyyttä, ajankohtaisuutta ja tilallista hahmotuskykyä. Hanketta on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Pelkästään terveyskeskuksen päivystyksessä käy vuosittain noin 20 000 potilasta, joten remontin yhteydessä tilaan toteutettu taidehanke ilahduttaa lukuisia silmäpareja. Taidetta on tuotu myös perhehuoneisiin, joissa se tukee osaltaan hoitotyötä.

Värikästä seinätaidetta

EGS (s. 1974) on yksi suomalaisen graffititaiteen tärkeimmistä vaikuttajista, jonka teoksiin voi törmätä niin kaduilla kuin kansainvälisten museoiden ja gallerioiden seinillä. Hänen aiemmista julkisista tilausteoksistaan mainittakoon vuonna 2016 Vantaan vankilaan valmistunut kolmen muraalin kokonaisuus.

EGSin terveyskeskuksen aula- ja odotustiloihin toteuttama taideteos Neverending Stories kertoo elämän jatkuvuudesta ja ihmisistä osana luonnon kiertokulkua. Luonnosta muistuttava teos koostuu suoraan terveyskeskuksen seiniin, lattiaan ja ikkunoihin tehdyistä maalauksista ja teippauksista sekä vitriineihin sijoitetuista lasiveistoksista. Teokset ovat nähtävillä terveyskeskuksen B ja C-siipien aula- ja odotustiloissa.

-Uskon taiteen elämänlaatua parantavaan voimaan. Julkiseen taiteeseen panostaminen on merkki ihmisten tasavertaisesta kunnioittamisesta. Toivon taiteeni tuottavan positiivista energiaa terveyskeskuksen asiakkaille ja henkilökunnalle, sanoo EGS.

Rauhoittavia valoaiheisia kuvataideteoksia

Rauhallisiin tapaamisiin ja saattohoitoon tarkoitettuihin perhehuoneisiin sijoitetaan kahdeksan teosta, jotka on tehnyt kuvataiteilija Ville Andersson (s. 1986). Teokset pääsevät paikalleen vuoden 2021 aikana. Andersson on monipuolinen taiteilija niin käyttämiensä tekniikoiden kuin aiheidensa puolesta. Tämän hetken kiinnostavimpiin nykytaiteilijoihin lukeutuva Andersson on valittu Vuoden Nuoreksi taiteilijaksi vuonna 2015.

Terveyskeskukseen sijoitettavien herkkien ja vaaleasävyisten teosten pääaihe on valo. Andersson toivookin, että teokset vaikuttavat rauhoittavasti ympäristöön.

Toivon, että niin potilaat kuin henkilökunta tulevat kokemaan taiteen merkityksellisenä. On upeaa, että tämänkaltainen projekti on toteutettu ja olen erittäin iloinen, että olen saanut olla mukana siinä, Andersson sanoo.

Taiteella kulttuurihyvinvointia

Terveyskeskuksen taidehankkeeseen vaikutti vahvasti taiteen kokonaisvaltainen merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille sekä osana hoitoa ja paranemista. Hankkeessa taide on haluttu tuoda lähelle ihmistä ja arkea.

-Hoitoympäristössä potilaalla saattaa olla rajalliset mahdollisuudet henkilökohtaiseen vapauteen. Taide voi vähentää yksitoikkoisuutta ja viedä ajatuksia pois kivusta, alakulosta sekä muista oireista. Miellyttävät värit rauhoittavat, kertoo Keravan terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen.

EGSin ja Ville Anderssonin teosten lisäksi terveyskeskukseen sijoitetaan Keravan Taide- ja museokeskus Sinkan teoksia Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelmasta. Ripustettavat teokset on valittu yhdessä terveyskeskuksen henkilökunnan kanssa.

Taustaa

Keravan terveyskeskuksen remontti valmistui marraskuussa 2020. Nyt valmistuneessa saneerauksessa uudistettiin terveyskeskuksen päivystysalue ja saattohoidon perhehuoneet. Arkisto- ja uima-allastiloihin muokattiin uusia vastaanottohuoneita sekä henkilökunnan taukotila. Lisäksi vuodeosastolla uudistettiin kansliatiloja sekä henkilökunnan työtiloja.

Remonttiin vaikuttivat asiakkailta ja henkilökunnalta tulleet toiveet toiminnallisemmista ja paremmin tarpeita vastaavista tiloista. Tiloihin on remontin myötä saatu myös lisää selkeyttä ja valoisuutta.