Merkittävä lahjoitus Sinkan taideteolliseen esinekokoelmaan

Sinkan taideteollinen esinekokoelma on marraskuussa täydentynyt merkittävällä lahjoituksella Hanken Svenska Handelshögskolanilta.

Lahjoitus käsittää Helsingin ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun 1950-luvun taitteessa valmistuneeseen päärakennukseen suunniteltuja alkuperäishuonekaluja, jotka ovat Keravan Puusepäntehtaan valmistamia. Kokonaisuuteen kuuluu yhteensä yhdeksän objektia, joiden joukossa on tuoleja ja pöytiä, mutta myös esimerkiksi rivipulpettikokonaisuus.

Erityisen merkittävän lahjoituksesta tekee, että osa esineistä on täysin uniikkeja kiintokalusteita ja huonekaluja, joiden suunnittelijaa Olof Ottelinia innoittivat työssään korkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan tarpeet. Ottelin, joka toimi myöhemmin Keravan Puusepäntehtaan pääsuunnittelijana, vastasi arkkitehti Kurt Simbergin suunnitteleman rakennuksen sisustuskokonaisuudesta. Tässä hän yhdisti omia töitään tanskalaisten suunnittelijoiden huonekaluihin, Lisa Johansson-Papen valaisimiin, Dora Jungin tekstiileihin ja Yki Nummen tekemään värisuunnitteluun.

Hyvänä esimerkkinä Ottelinin muotokieleltään ansiokkaasta ja samalla ihmislähtöisestä suunnittelusta voidaan pitää lahjoitukseen sisältyneitä kaareutuvia viisijalkaisia lehtienlukupöytiä, jotka olivat Hankenilla käytössä vielä viime vuosiin asti. Sisustusarkkitehti Ottelin hyödynsi Hankenille suunnittelemiaan huonekalumalleja myös myöhemmin toteuttamissaan sisustuskohteissa.

Sinkan kokoelmista löytyvät ennestään Ottelinin alkuperäiset suunnittelupiirrokset Hankenin sisustuksista ja huonekaluista, historiallisia valokuvia korkeakoulun tiloista sekä myös huonekaluja. Uusi lahjoitus täydentääkin erinomaisesti olemassa olevaa kokoelmaa ja edistää Keravan Puusepäntehtaan erityisen tärkeään kokonaissisustuskohteeseen valmistamien huonekalujen säilyvyyttä.

Sinkka haluaa kiittää Hankenin henkilökuntaa hienosta yhteistyöstä ja erityisesti arkkitehti Johannes von Martensia Olof Ottelinin ja Keravan Puusepäntehtaan työn kulttuuriperinnön vaalimisesta osana korkeakoulun historiaa.

Olof Ottelinin suunnittelema kirjastosisustus Svenska Handelshögskolanissa 1953. Kuvassa Sinkan kokoelmiin vastikään lahjoitetut kaarevat lukupöydät yhdistettynä Ottelinin ikonisiin Status-tuoleihin. Kuva Sinkka.